Záujemcovia o prácu

Milí záujemci o prácu v našej organizácii,

Na úvod chcem povedať, že si vážim váš záujem prispieť svojou trochou do fungovania našej organizácie a vytvárať s nami čo najlepšie prostredie a podmienky na výchovu a vzdelávanie našich detí s autizmom. Do kolektívu stále hľadáme ľudí, ktorí tu nebudú hľadať len zamestnanie, ale dokážu v práci rozvinúť svoje najlepšie vlastnosti a dary na poste asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa či psychológa alebo sociálneho pracovníka či opatrovateľa. Na oplátku ponúkame možnosť sa realizovať, ďalej vzdelávať, rozvíjať...

Model, ktorým sa osobne riadim už zopár rokov zahŕňa pre záujemcov takzvanú prípravnú fázu. Je to obdobie, kedy k nám záujemci o prácu chodia ako dobrovoľníci, pracujú u nás v rámci absolventskej praxe alebo dobrovoľníckej služby cez UPSVaR, prípadne iným spôsobom. Zúčastňujú sa našich školení, máme možnosť ich vidieť v interakcii s deťmi, nenásilne sa učia metodikám, ktorými sa pracuje s ľuďmi s autizmom a počas tohto obdobia, ak ho vedia správne využiť, zistia, či by ich práca s ľuďmi s autizmom bavila a napĺňala. Zároveň máme možnosť vidieť, či sú osobnostne zrelí, vhodní do kolektívu, vedia si prepájať súvislosti a vidieť to, čo je v práci s ľuďmi s autizmom najdôležitejšie.

Len spokojný zamestnanec, ktorého práca napĺňa a baví, dokáže vytvárať okolo seba prostredie pohody a pokoja.

Samozrejme, ak sa človek osvedčí a u nás sa vytvorí voľné pracovné miesto, môžeme vás zamestnať. Preto ak máte záujem, neváhajte sa zúčastňovať našich školení, akcií, príďte ukázať, čo vo vás je.