Základná škola

Sídlime: Vodárenská 3, Prešov

Poschodie: prízemie, druhé (modré),  štvrté (zelené), piate (červené)

Adresa školy:  Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Adresa zriaďovateľa: Mgr. Eva Turáková, Vajanského 19, 080 01 Prešov

Riaditeľka školy, materskej školy: Mgr. Eva Turáková

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Kristína Jánošová

 

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: SK 58 0900 0000 0051 3150 9643 

IČO: 50535421

DIČ: 2120363685

 
                                        

Telefón: 0907 993 941 

email: autisti.skola@azet.sk

 

Dátum zaradenia do siete: 21. 8. 2006

Staré sídlo školy: Františkánske námestie 2, Prešov

Nové sídlo školy: Vodáresnká 3, Prešov

Prvý zápis detí do základnej a materskej školy: február-marec 2007

Dátum začiatia výchovno-vzdelávacej činnosti: 1. 9. 2007