Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

Nájdete nás v priestoroch Súkromnej spojenej školy od školského roka 2012/2013 na 1. poschodí. 

Objednávanie na diagnostiku: 

0948 651 351

cspp.autisti@gmail.com
 

Ponúkame služby

deťom

s pervazívnymi vývinovými poruchami, predovšetkým deťom s autizmom, Aspergerovým syndrómom, hyperkinetickým syndrómom, Rettovým syndrómom, atď., s vývinovými poruchami, mentálnou retardáciou

rodinám

predovšetkým rodičom detí so špecifickými potrebami. Okrem diagnostiky vašich detí vám pomôžeme

pochopiť problémy vašich detí, poradíme vám, ako máte s nimi pracovať doma a pomôcť im začleniť sa.

pedagógom

na základe diagnóz vašich žiakov vám pomôžeme vypracovať pre ne individuálny vzdelávací plán, pomôžeme v

ám pochopiť problémy vašich detí, ich silné stránky, na ktorých treba budovať  a ako k nim pristupovať. Deťom so špecifickými poruchami pomôžeme pri ich integrácii.

školám

materským školám s integrovanými žiakmi, špeciálnym materským školám, základným školám s integrovanými žiakmi alebo špeciálnymi triedami, špeciálnym základným školám.

 

V rámci činnosti CŠPP poskytujeme v popoludňajších hodinách INDIVIDUÁLNE KOMUNIKAČNÉ TERAPIE. 

V rámci CŠPP poskytujeme v popoludňajších hodinách

 INDIVIDUÁLNE KOMUNIKAČNÉ TERAPIE.