Školský vzdelávací program 

Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Prešov

Názov: Komunikácia – kľúč k integrácii

 

ŠKVP ZŠ - inovovaný – na web stránku (1).pdf (1145716)

Metodický pokyn na hodnotenie žiakov s autizmom.pdf (517,9 kB)