Dňa 22.2.2017 sa v priestoroch ABC Centra voľného času uskutočnil prvý teenegerský ples. To by možno samo o sebe nebolo nič neobvyklé, ale toto bol ples mladých ľudí z troch škôl. Nápad vyšiel zo Súkromnej spojenej školy, ktorá vzdeláva deti a žiakov s autizmom a pozvanie na túto krásnu akciu prijali mladí ľudia zo Spojenej školy internátnej na Masarykovej ulici a Spojenej školy Pavla Sabadoša na Duklianskej ulici. Napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu, ktoré títo mladí ľudia majú, napriek mnohým prekážkam, ktoré musia zdolávať a o ktorých ich zdraví rovesníci ani netušia, nám na svojom prvom plese ukázali, čo znamená - radosť zo života, spontánnosť, kamarátsky duch a spolupatričnosť. Týchto mladých o význame slova inklúzia nikto nemusí presviedčať. Príjímajú a akceptujú sa takí, akí sú, tešia sa z prítomnosti druhých a počas tanečných kôl nebola jediná stolička obsadená.

Príprave na ples predchádzalo zopár týždňov nácvikov spoločenského správania, spoločenských tancov, hlasovanie o tom, čo chcú mať na plese ako menu a výber spoločenského oblečenia.

Za pomoc a spoluprácu pri príprave plesu ďakujeme:

Mgr. Elene Šimčíkovej a ABC centru voľného času za poskytnutie priestorov a výborného DJ

Mgr. Františkovi Novotnému, riaditeľovi Súkromnej strednej odbornej školy Mladosť a pánu Kropúchovi a študentom za zabezpečenie cateringu a obsluhy

Mgr. Zuzane Lukošíkovej za nácvik spoločenských tancov s našimi mladými autistami

Pani Basalovej, mamičke, za výborné koláče

Pani Mišenčíkovej za kadernícke služby a nádherné účesy, ktoré vykúzlila našim mladým

Pani Blanke Cenknerovej, mamičke,  za kozmetické služby a nalíčenie našich plesajúcich

Mgr. Tatiane Čekanovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, katedry špeciálnej pedagogiky za spoluprácu a pomoc študentiek dobrovoľníčok, ktoré boli úžasné a budú z nich skvelé učiteľky: Valéria Borovská, Katarína Bujňáková, Viktória Dzurillová, Janka Husovská, Dominika Slivková a Katarína Tuššaiová.

Mojim kolegom riaditeľom Mgr. Hedvige Tomášovej a Mgr. Petrovi Borovskému a ich kolegom.

Nesmierna vďaka patrí všetkým mojim kolegom a spolupracovníkom za ich nadšenie, pomoc, prípravy a za to, že sú a sú skvelí, osobitne Mgr, Soničke Spišákovej za moderovanie a sprevádzanie celým programom.

A najväčšia vďaka patrí našim úžasným mladým ľuďom, žiakom našich škôl, ktorí nás posúvajú v ľudskej, osobnostnej a profesnej rovine, ukazujú nám, čo je v živote naozaj podstatné a posúvajú naše hranice vnímania a chápania. Sme šťastní, že vás máme a môžeme spolu s vami zdieľať naše životy.

Ďakujeme a tešíme sa už dnes na druhý ročník...

                                                                 Eva Turáková

 

STV - Regionálny denník


V regionálnom denníku, ktorý bol odvysielaný na STV 2 v piatok 18. 3. 2011. V živom vysielaní nás prezentovala naša pani riaditeľka Mgr. Eva Turáková, a tiež špeciálna pedagogička Mgr. Lívia Michnovičová. Témou živého vstupu bol aj obrázkový výmenný komunikačný systém PECS.

 

 

Cenu mesta dostala aj učiteľka...

Cenu mesta Prešov za rok 2010 tento rok dostali dvaja jednotlivci a jeden kolektív. Ceny im odovzdal primátor Pavel Hagyari na pôde prešovského PKO 7. 6. 2011. Ide o ocenenie, ktoré udeľuje mestské zastupiteľstvo za tvorivé činy a mimoriadny prínos pre rozvoj mesta. Na radnicu prišlo celkom 19 návrhov, ktoré posudzovala 13-členná komisia zložená z pracovníkov mestského úradu a poslancov. Milá naša pani riaditeľka, gratulujeme a prajeme ešte veľa, veľa síl, elánu do ďalšej práce.