Aktuálne projekty

 My work is my future              Moja práca je moja budúcnosť

 
 

                            

                                               Školská kaviareň

 
 
                                               

           AutCafé - Chránené pracovné miesta pre mladých ľudí s autizmom