Zaktivizujme komunitu autistov k aktívnemu tráveniu voľného času – Nadácia ČSOB – zamestnanecký grantový program

Projekt je zameraný na vytvorenie možností športového a voľnočasového vyžitia detí a mladých ľudí s autizmom a ich rodiny. Časť aktivít je určená pre deti a mladých ľudí s autizmom bez účasti rodičov  (napr. Tábor v prírode), no väčšina aktivít má komunitný charakter, sú určené pre celé rodiny a sú postavené na dobrovoľníckej práci zamestnancov a priaznivcov našej organizácie. Projektové aktivity majú za cieľ viesť rodiny s postihnutým členom k aktívnemu tráveniu voľného času.

Trvanie projektu:  1.12.2013 – 30.5.2014

 

Fotogaléria: Zaktivizujme komunitu autistov k aktívnemu tráveniu voľného času – Nadácia ČSOB