Šesť týždňov s troma prasiatkami - Nadácia Orange

 

Projekt je zameraný na zavedenie zmeny v spôsobe vyučovania a to prípravou a realizáciou 6 – týždňového projektového integračného vyučovania pre všetkých žiakov v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Téma Tri prasiatka sa prelína životom školy počas šiestich týždňov na všetkých vyučovacích predmetoch. Podstatou projektových aktivít je zapojenie žiakov do skupinovej práce na základe ich záujmov a nadania, bez ohľadu na vek, či stupeň a charakter postihnutia. 

Nadácia Orange v rámci grantového programu Školy pre budúcnosť, finančne podporili projekt Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom s názvom Šesť týždňov s troma prasiatkami vo výške 1 500 Eur.

 

tri_prasiatka_obal.pdf (480134)

Kniha - Tri prasiatka.pptx (671469)

Dramatizácia rozprávky.mov (5881859)

Fotogaléria: Šesť týždňov s troma prasiatkami - Nadácia Orange

Fotogaléria: Šesť týždňov s troma prasiatkami - Pracovné listy

Táto fotogaléria je prázdna.