Vzdelávaním učiteľov pomôžeme vzdelávať žiakov s autizmom

Nadácia Orange v rámci grantového programu Školy pre budúcnosť, finančne podporili projekt Regionálneho autistického centra – Francesco s názvom Vzdelávaním učiteľov pomôžeme vzdelávať žiakov s autizmom vo výške 2 000 Eur.

 

Projekt je zameraný na formálne vzdelávanie učiteľov, ďalších pedagogických zamestnancov a študentov pedagogických fakúlt v oblasti autizmu. Cieľom tohto projektu je prostredníctvom prednášok, workshopov a seminárov vedených odborníkmi z praxe poskytnúť ucelený obraz o možnostiach vzdelávania, používaných metódach, podporných terapiách a celkovom prístupe k autizmu. Projektové aktivity budú uskutočňované v spolupráci s odbornou podporou ďalších subjektov, partnerov projektu. 

Fotogaléria: Vzdelávaním učiteľov pomôžeme vzdelávať žiakov s autizmom