Ukončené projekty 2015-2016

                                                                     

Pekné ihrisko, miesto kde sa môžem hrať

 

 

                   

   Digiškola

 
 
 

Aktivizujúce metódy vo výchove

 

Vybudovanie novej snoezelen miestnosti 

pre deti s autizmom

 
 
                                        

 Hrnčiari s autizmom

 
 
 

 

                                        

 Hrnčiari s autizmom