Každý rok sa zapájame do niekoľkých projektov, s pomocou ktorých zlepšujeme úroveň starostlivosti o deti s autizmom.

 

Ukončené projekty

Šk. rok 2011/2012

Projekt č. 1 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda v rámci 14. kola grantového programu Podpora znevýhodnených skupín finančne podporila projekt Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom s názvom Zriadenie multifunkčnej počítačovej...

Šk. rok 2010/2011

  Projekt č. 1 Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation finančne podporila projekt našej školy s názvom Komunikácia - kľúč k integrácii. Trvanie projektu: november 2010 - október 2011 Hlavná myšlienka projektu: Hlavnou prekážkou integrácie ľudí...

V školskom roku 2009/2010 sme získali granty

  z nadácie Slovnaft na "Plávanie rodín detí s autizmom" z nadácie firmy Siemens na nákup prístroja na bio-feedback na terapiu z AKNS na canisterapiu z nadácie Carmeuse na nákup masážneho stola z nadácie Slovenskej Sporiteľne na projekt...

V školskom roku 2008/2009 sme získali granty

  z nadácie Slovnaft na "Plávanie rodín detí s autizmom" z nadácie T - mobile Slovensko, nadácie Pontis na nákup veľkej trampolíny v átriu školy a pružinových hojdačiek z Americkej obchodnej komory na nákup lavíc a stoličiek pre školu z nadácie konta Orange na...

V školskom roku 2007/2008 sme získali granty

  z nadácie SPP na "Plávanie rodín detí s autizmom" z Konta nádeje STV sme zakúpili rehabilitačné pomôcky do relaxačnej miestnosti z nadácie VÚB sme zakúpili komunikačné tabuľky a program Boardmaker na tvorbu komunikačných kariet a zošitov z...