Zjednoduš to! Rady, jak vytvářet jednoduchá sdělení pro lidi s mentálním postižením

Zjednoduš to! Rady, jak vytvářet jednoduchá sdělení pro lidi s mentálním postižením

Jan Šiška.

Praha : Modrý klíč 2003

Přístupnost informací nespočívá jen ve způsobu jejich získávání, ale také v porozumění jejich obsahu. S obtížemi porozumět textu se setkává celá řada občanů, nejen lidé s mentálním postižením. Cílem této publikace je přispět k překonávání informační bariéry prostřednictvím tvorby jednoduchých a jasných sdělení. Příručka obsahuje praktické rady jak vytvořit jednoduchý text srozumitelný pro všechny – příprava a zamyšlení nad tím, komu, co a jak chci říct, tipy pro tvorbu textu, práce s obrázky, ilustracemi, symboly a grafickou úpravou, využití audio nebo video záznamů.