Vedúca školskej jedálne

Tatiana Kollarčíková

Telefón:  0908642739

Email: tkollarcikova@autistipresov.sk