Psychoedukační profil - revidované vydání (PER-R)

Eric Schopler a kolektív

Praha : Modrý klíč 2000