Předcházíme poruchám učení

Předcházíme poruchám učení

Brigitte Sindelarová.

Praha : Portál 1996

Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.