Pracovné listy na rozvíjanie matematických predstáv u detí v MŠ a v ZŠ

Viera Uherčíková, Ivan Haverlík.

Bratislava : Dony 2007.