Potíže dětí s učením a chováním

Potíže dětí s učením a chováním

Gordon Serfontein.

Praha : Portál 1999

Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, hyperaktivita a nesoustředěnost, impulsivnost a nemotornost a metody terapie. Kniha umožňuje rodičům, učitelům i lékařům nahlédnout do světa dětí se specifickými poruchami učení a chování a kromě pochopení příznaků nabízí i metody snižující negativní vliv poruchy označované ADHD.