Poruchy psychického vývinu

Ľuba Končeková.

Prešov 1996