Pohybové hry detí pre strednú pedagogickú školu

M. Rovný, B. Karbáčová, K. Granec.

Bratislava : SPN 1988