Pobyt detí predškolského veku vonku

Mária Fottová.

SPN 1976.