O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní

Jana Palenčárová, Ľudmila Liptáková.

Bratislava 2004