Metodika výchovnej práce v jasliach a v MŠ

Bratislava : SPN 1975