Interpersonálna komunikácia a jej poruchy

Interpersonálna komunikácia a jej poruchy

Jozef Baláž a kolektív.

Bratislava : SPN 1988