Hráme pre radosť

Soňa Pilková.

Bratislava : Smena 1987