Edukačnými hrami poznávame svet

Mária Podhájecká a kolektív.

Prešov 2006

knihu si môžete stiahnúť tu : www.ulozto.sk/xNpfdvr/podhajecka-edukacnymi-hrami-poznavame-svet-zip