Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Viktor Lechta a kolektív.

Praha : Portál 2003

Kniha má obecnou a speciální část, jejíž kapitoly jsou zaměřené na diagnostiku jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti (narušený vývoj řeči, porucha hlasu, dyslálie, afázie, mutismus, autismus, koktavost, poruchy čtené a psané řeči aj.) Kapitoly mají jednotnou základní strukturu - etiologie, diagnostika a metodika vyšetřování. V závěru kapitoly je vždy uvedeno záznamové schéma pro vyšetřování určité poruchy. Na knize se podíleli odborníci z oblasti logopedie, psychologie a medicíny.