Dětská a adolescentní psychiatrie

Dětská a adolescentní psychiatrie

V. Hort, M. Hrdlička, J. Kocourková, E. Malá a kolektív.

Praha : Portál 2008

Reprezentativní učebnice zachycuje moderní poznatky oboru, reflektuje současné diagnostické principy a klasifikaci psychických poruch dětí i dospívajících a předkládá široké spektrum farmakoterapeutických a psychoterapeutických přístupů.