Pedagóg - MŠ 4

Mgr. Beáta Stašková

Email: bstaskova@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,  UT 13:00 -14:00