260 cvičení pre děti raného věku

260 cvičení pre děti raného věku

Walter Strassmeier.

Praha : Portál 1996.

Zbierka námetov a hier určených pre aktívnu podporu vývoja dieťaťa vo veku do 5 rokov. Hry sú vhodné najmä pre deti s nerovnomerným vývojom a pre deti s postihnutím.