INTENZÍVNA INTERAKCIA

Intenzívna  interakcia je špeciálnou vzdelávacou metódou výučby predverbálnych základov komunikácie.  Využíva sa  pri práci s deťmi resp. dospelými s ťažkým mentálnym postihnutím a autizmom.

Táto metóda je vysoko praktická. Jediným nástrojom, ktorý sa pri tomto prístupe používa je vnímavá osoba, ktorá zohráva pri tejto vzájomnej interakcii úlohu partnera. Intenzívna interakcia sa snaží o postupné rozvíjanie príjemnej a uvoľnenej série interakcií medzi partnerom interakcie a osobou, ktorá sa pomocou tejto metódy učí komunikovať.

Medzi  základné komunikačné zručnosti, ktoré intenzívna interakcia „učí“ je:

-            mať radosť z prítomnosti inej osoby,

-           rozvíjať schopnosť reagovať a venovať pozornosť tejto osobe,

-           predlžovať rozpätie koncentrácie a pozornosti,

-           naučiť sa postupnosti aktivít počas interakcie s inou osobou,

-           naučiť sa, kto je pri sociálnej výmene na rade,

-           podeliť sa o osobný priestor,

-           používať a rozumieť očnému kontaktu,

-           používať a rozumieť výrazom tváre,

-           používať a rozumieť fyzickému kontaktu,

-           používať a porozumieť neverbálnej komunikácii,

-           používať zmysluplnú vokalizáciu (hlasové prejavy),

-           naučiť sa regulovať a kontrolovať úroveň vzrušenia,

-           emocionálne porozumenie a dôsledky.

NIEKTORÉ „TECHNIKY“ INTENZÍVNEJ INTERAKCIE

 

 DELENIE SA O OSOBNÝ     PRIESTOR

 

 

OČNÝ KONTAKT

FYZICKÝ KONTAKT

AKTIVITY VYŽADUÚCE SI VZÁJOMNÚ POZORNOSŤ

POSTUPNOSŤ V PORADÍ

ZRKADLENIE SPRÁVANIA


 

https://www.intensiveinteraction.co.uk/ 

https://francesco-1.webnode.sk/projekty2/publikacie/