Čítacie pero

Čítacie pero – PENfriend

Táto revolučná novinka umožňuje interaktívnu formu učenia,

pri ktorej dieťa nie je len pasívnym prijímateľom informácií, ale

sám sa zábavnou formou zúčastňuje na ich získavaní. Čítacie

pero je vo svete uznávané ako jedno z najlepších riešení

interaktívneho učenia. PENfriend je elektronické pero, ktoré síce

nevie písať, ale keď sa dotkne textu alebo obrázka v špeciálnej

učebnici, dokáže prečítať nahlas slovíčka aj celé texty. Žiak si

môže sám  "prečítať“ knihu /obrázky/, zahrať sa hru či pustiť si

pesničku. Je to hračka  a učebná pomôcka zároveň. Využitie v

oblasti vzdelávania je doslova revolučné. Je veľkým prínosom aj

pre vzdelávanie detí s PAS.  

Interaktívne čítacie pero s funkciou interaktívneho

komunikačného zariadenia je schopné čítať kód na ktorom je

načítaný text a následne reprodukovať zvuk

prostredníctvom zabudovaného v čítacom pere.

Týmto  spôsobom pripravíme špeciálne knihy s ktorými budú

deti pracovať s použitím čítacieho pera .

Prínos čítacieho pera PENfriend na rozvoj komunikačných

schopností a sociálnych zručností

•          Podpora alternatívnej komunikácie s vizuálnymi prvkami

•          Napomáha osvojeniu správnej výslovnosti

•          Rozvoj slovnej zásoby

•          Schopnosť porozumenia

•          Podpora zrakového vnímania

•          Rozvoj kognitívnych schopností 

•          Rozvoj schopnosti zovšeobecňovania

•          Nacvičovanie úloh spojených so sebaobsluhou

•          Samostatné používanie osvojených schopností práce s perom

•          Radosť z činnosti