Hlavnou metódou vo vyučovaní je Teacch program, ale využívame aj prvky ABA, Handle terapie a na nácvik komunikácie komunikačnú stratégiu PECS /obrázkový výmenný systém/, Intenzívnu interakciu, SON-RISE, Flortime, Globálne čítanie, Sociálne počty  Súčasťou vyučovania sú aj  podporné terapie.