Školenie: Nenásilná krízová intervencia

14.09.2014 18:59

Školenie: Nenásilná krízová intervencia

 

15.9.2014 o 9:00, Františkánske námestie 2, Prešov

 

Školenie určené pre všetkých zamestnancov SZŠ s MŠ pre žiakov a 

 

deti s autizmom, Francesca - regionálneho autistického centra a KACP Prešov

 

Školiteľ: PhDr. Vladimír Straka - VOP (vzdelávanie odborných pracovníkov)