Seminár - Zvládanie problémového správania u detí s autizmom, Raná logopedická intervencia u detí s autizmom

18.01.2013 19:52

Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov za podpory Nadácie Orange grantový program Školy pre budúcnosť v rámci projektu Vzdelávaním učiteľov pomôžeme vzdelávať žiakov s autizmom

 

Vás pozýva na seminár

Zvládanie problémového správania u detí s autizmom

 D. Jánošíková PhD. (Trnava)

Ranná logopedická intervencia u detí s autizmom

D. Buntová PhD. (Trnava)

 

 

Termín:  8. februára 2013 o 08:30 hod.

Miesto: Františkánske námestie č. 2, Prešov

Vstupné: 10,- Eur

 

Prihláška: z kapacitných dôvodov JE NUTNÉ POTVRDIŤ SVOJU ÚČASŤ NA SEMINÁRI najneskôr do 04.02.2013 e-mailom na: autisti.po@gmail.com alebo na tel. čísle 0905 133 218