Pozvánka na sériu seminárov

14.01.2013 09:26

Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov za podpory Nadácie Orange grantový program Školy pre budúcnosť v rámci projektu v zdelávaním učiteľov pomôžeme vzdelávať žiakov s autizmom

Vás pozýva

na seminár - Komunikácia

(Seminár je určený odborníkom, rodičom, študentom a je zameraný na oblasť rozvoja komunikácie u detí s autizmom. Jednotlivé časti semináru povedú špeciálni pedagógovia zo SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Prešove.)

 

Termín:  1. februára 2013 o 08:30 hod.

Miesto: Františkánske námestie č. 2, Prešov

Vstupné: 5,- Eur

Prihláška: z kapacitných dôvodov JE NUTNÉ POTVRDIŤ SVOJU ÚČASŤ NA SEMINÁRI najneskôr do 25.01.2013 e-mailom na: autisti.po@gmail.com alebo na tel. čísle 0905 133 218

 

Program:

08:00 - 08:30       Prezentácia účastníkov

08:30 - 10:00       Intenzívna interakcia

10:00 - 10:15       Prestávka

10:15 - 12:15       Výmenný obrázkový komunikačný systém

12:15 - 12:45       Prestávka

12:45 - 13:30       Znakovanie, posunky

13:30 - 14:00       Makaton

 

 

Vás pozýva na seminár

Zvládanie problémového správania u detí s autizmom

 D. Jánošíková PhD. (Trnava)

Ranná logopedická intervencia u detí s autizmom

D. Buntová PhD. (Trnava)

 

Termín:  3. apríla 2013 o 08:30 hod.

Miesto: Františkánske námestie č. 2, Prešov

Vstupné: 10,- Eur

 

Prihláška: z kapacitných dôvodov JE NUTNÉ POTVRDIŤ SVOJU ÚČASŤ NA SEMINÁRI najneskôr do 27.03.2013 e-mailom na: autisti.po@gmail.com alebo na tel. čísle 0905 133 218