Ponuka akreditovaného kontinuálneho vzdelávania

10.09.2013 20:01

Ponuka  programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom:

 1. Špecifiká vzdelávania a preventívnej starostlivosti o žiakov s autizmom v základnej a materskej škole“, ktorého poskytovateľom je Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, 080 01 Prešov.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 50 hodín.

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať pre:

 • psychológ, školský psychológ

 • špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

 • liečebný pedagóg

 • sociálny pedagóg

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1025/2013 –KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 13

Realizácia: Vodárenská 3, Prešov

Cena 150 eur/osoba za jeden program pri minimálnom počte 12 účastníkov.

 

 

 1. Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v materskej a základnej škole.“, ktorého poskytovateľom je Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Vodárenská 3, 080 01 Prešov.

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 50 hodín.

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať pre:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

 • vychovávateľ

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1026/2013 –KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 13

Realizácia: Vodárenská 3, Prešov

Cena 150 eur/osoba za jeden program pri minimálnom počte 12 účastníkov.

 

 1. Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v základnej a materskej škole“, ktorého poskytovateľom je Francesco - regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov.

 

Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 70 hodín.

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať pre:

 • učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

 • vychovávateľ

 • asistent učiteľa, asistent vychovávateľa

 • psychológ, školský psychológ

 • špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

 • liečebný pedagóg

 • sociálny pedagóg

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1027/2013 –KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 17

Realizácia: Vodárenská 3, Prešov

Cena 200 eur/osoba za jeden program pri minimálnom počte 12 účastníkov.

 

 

V prípade záujmu sa hláste na mailovú adresu: autisti.po@gmail.com do konca septembra. Kurzy plánujeme otvoriť v októbri 2013.