Odborný kurz Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu

18.05.2010 16:33

    Dňa 17. júna sa v priestoroch SZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom pod vedením lektorky Daniely Jánošíkovej, PhD. uskutoční kurz Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu, ktorý je určený pre klinických, poradenských, školských psychológov, pedopsychiatrov, špeciálnych pedagógov, poradenských pracovníkov, logopédov. Návratka a Pozvánka na kurz.