Nový názov školy

11.03.2012 20:44

Dnešným dňom máme z MŠ SR pridelený nový oficiálny názov a sídlo školy.

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

Vodárenská 3, 08001  Prešov.