KURZ ZNAKOVANIA

04.03.2011 09:59

 

Pozvánka

Dňa 25. februára 2011 (piatok)

o 15:00 hodine v priestoroch našej školy sa uskutoční

Z organizačných dôvodov sa kurz prekladá na pondelok

7. marca 2011.

KURZ ZNAKOVANIA

pod vedením Mgr. M. Vinjarovej

 

Kurz je jednou z aktivít projektu podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS-OSF) s názvom Komunikácia - kľúč k integrácii, ktorý prebieha v tomto roku na našej škole.

 

Kurz je určený rodičom, pedagogickým zamestnancom, dobrovoľníkom, osobným asistentom, logopédom, pracovníkom špeciálno-pedagogických poradní a tým, ktorým nie je ľahostajná poblematika komunikácie detí s autizmom.