Forma predkladania úloh

09.10.2010 16:00

Tak ako bolo už mnohokrát zdôraznené platí, že úlohy musia byť pre dieťa predovšetkým jasné a zrozumiteľné. Jednotlivé komponenty úlohy musia spĺňať rôzne individuálne kritériá:

  • musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je pre dieťa príjemný, ale ktorý príliš neprovokuje k stereotypnému zaobchádzaniu,
  • musia spĺňať prísnu požiadavku zrozumiteľnosti - t.j. zameriavať sa len na ten apsekt, ktorý práve chcem dieťa naučiť,
  • manupulácia s nimu musí byť pre dieťa ľahká,
  • ich technické prevedenie musí zaručovať úsoech, t.j. splnenie úlohy,
  • technické prevedenie má byť čo najtrávacnejšie.

Podľa menovaných kritérií sa nám ako najvhodnejšie osvedčili úlohy vyrobené z: kartónu alebo iného tvrdého papiera zalaminované alebo oblepené lepiacou páskou, pre niektoré deti je vhodnejším materiálom drevo, preglejka, sololit a pod. Veľmi dobre sa tiež pracuje ak je úloha vyrobená z plastu. Aby jednotlivé časti úloh "stáli pevne na svojom mieste" je dobré používať na oboch dieloch úloh suché zipsy, alebo iné spôsoby upevňovania. Keď chceme napr. naučiť dieťa triediť predmety podľa farieb, nezabúdajme, že prvou fázou musí byť triedenie predmetov, ktoré sú vo všetkých vlastnostiach rovnaké, (tvar, veľkosť), líšia sa práve a len vo farbe. Dodržujme zásadu jedného nového aspektu na ktorý sa dieťa má zamerať v precese účenia. Až keď sme si istí, že túto úroveň dieťa zvládlo, môžeme úlohu o krok sťažiť, ale zase len v jednom aspekte, napr. pridať ďaľšiu farbu ale ponechať predmety vo všetkých vlastnostiach rovnaké, stále odlišné len vo farbe.

 

 

 

PaedDr. Andrea Šedibová: ABC Autistickej triedy

Foto: Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom Prešov