Denný plán

02.10.2010 15:00

Každý z nás sa ráno budí s určitou predstavou dňa do ktoréh vstupujeme. Vieme aké najdôležitejšie udalosti nás v tento deň čakajú, vieme v akej časti dňa sa majú stať. Sme si istí, že niektoré z týchto činností budú časovo predbiehať iné - pretože je to nevyhnutné. Iné činnosti síce máme naplánované, ale okolnosti môžu ich poradie zmeniť, alebo dokonca niečo čo sa malo stať, sa dnes nestane a namiesto toho si do nášho diára zaradíme niečo iné. Vždy si uvedomujeme, že k zmenám môže dôjsť a sme schopní sa im prispôsobiť.

A ako je na to autista? Nemá predstavu dňa a sledu jednotlivých činností, ktoré ho čakajú, chýba mu vnútorná predstava dňa - predstava času. Niektoré činnosti je schopný vykonávať v správnom čase a na správnom mieste, iné vôbec nie. Pre zlé porozumenie reči si dieťa z počutého nevytvorí koncepciu dňa, nechápe že je potrebné robiť niečo iné po určitej činnosti, keď obvykle po tejto činnosti nasleduje iná aktivita. ("Prečo ma mama zrazu zase oblieka - keď sme sa pred chvíľou vrátili z obchodu? Veď teraz by sme sa mali hrať s mojimi obľúbenými loptičkami! Každý deň to predsa tak býva!" - Matka zabudla kúpiť v obchode niečo také dôležité, prečo sa potrebuje vrátiť. Dieťaťu povedala, že musia ísť naspäť do obchodu, lebo na niečo pri nákupe zabudli.) Môže tejto zložitej situácii rozumieť autistické dieťa? Dokáže sa jej bez problémov prispôsosobiť? Vo väčšine prípadov: NIE. Takéto bežné udalosti sú pre rodinu s autistickým dieťaťom zdrojom stresu z očakávanej reakcie dieťaťa (krik, sebazraňovanie, agresivita voči matke, truc). Keď je to len trochu možné, rodina sa radšej prispôsobí dieťaťu akoby mala čeliť záchvatu, ktorý bude nasledovať!

Ako sa dajú riešiť takéto problémy? Opäť využijeme to, v čom vieme že sú autisti dobrí: zrakové vnímanie a vizuálna pamäť. Dieťaťu zviditeľníme deň tzv. denným plánom. Obvykle má formu panelu, vyrobeného z kartónu, či dosky, ktorá má určitú farbu ktorú potom volíme aj pre iné pomôcky a predmety pre to ktoré dieťa v skupine. Na pláne je veľkými tlačenými písmenami napísané meno dieťaťa ktorému plán patrí a nalepená jeho fotografia. Dieťa si takto svoj plán väčšinou obľúbi - aj keď ešte nechápe jeho účel. Plán je umiestnený tak, aby dieťa k nemu malo ľahko prístup. Funkcia plánu spočíva v tom, aby vo zviditeľnenej podobe napovedal autistickému dieťaťu čo má práve robiť, čo bude robiť potom, kedy bude robiť to, čo má rado. Najčastejšia podoba denného plánu je kartónový panel, ktorého stredom prechádza súvislý pás suchého zipsu. Panel môže byť orientovaný do vodorovnej alebo aj zvyslej polohy - podľa potrieb dieťaťa, na konci plánu (dole alebo v pravo) je umiestnený tzv. "zberný kôš". Na suchom zipse sú v symbolickej podobe zoradené jednotlivé aktvity dňa, v takom poradí v akom budú prebiehať (napr. PRECHÁDZKA, UMYŤ RUKY, PIŤ, ODDYCHOVAŤ, atď.). Podľa toho dieťa vie ČO má robiť.

Predtým ako si vysvetlíme, ako sa denný plán používa, je potrebné objasniť si predovšetkým úroveň zvolených symbolov, ktorá závisí predovšetkým od schopností dieťaťa chápať ich význam, ale aj od úrovne jemnej motoriky (schopnosti samostatne so symbolmi manipulovať).

                   

 

PaedDr. Andrea Šedibová: ABC Autistickej triedy

Foto: Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom Prešov