Adaptované prostredie

09.10.2010 15:00

Prostredie triedy, podobne ako domáce prostredie, má byť jasne členené podľa funkcie ktorú má ten ktorý kútik spĺňať. Tak ako v byte vykonávame určité činnosti na k tomu určenom mieste (jeme v kuchyni, umývame sa v kúpeľni, oddychujeme v obývačke atď.), aj trieda musí rešpektovať tieto jasné funkčné požiadavky. Autista má veľké preoblémy so zovšeobecňovaním, resp. s chápaním významu, preto je potrebné napomôcť tomu, aby chápalo k čomu slúži ten ktorý kútik v triede (kde má robiť činnosť zobrazenú na dennom pláne). Opäť k tomu využijeme prednosti vizuálneho vnímania autistov: každý funkčný priestor označíme symbolom (predmetom, obrázkom alebo slovom), takým istým aký dieťa používa na svojom dennom pláne. (Je nevyhnutné, aby symboly boli rovnaké!) Tak dostane každý označený priestor jednoznačný účel (práca = učenie, hra, oddych, stravovanie, počúvanie hudby, ručné práce, domáce práce atď.). Každá zo spomínaných činností musí prebiehať len v nato určenom priestore, takže dieťa vie, KDE má činnosť vykonávať.

 

PaedDr. Andrea Šedibová: ABC Autistickej triedy

Foto: Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom Prešov