Naše triedy

Štruktúrované triedy

Okrem odborného personálneho zabezpečenia chceme zaručiť aj vhodné priestorové a materiálne zabezpečenie pre štruktúrované vyučovanie:

- oddelenie pre voľnú hru

- oddelenie pre prácu v dvojici: učiteľ – žiak

- oddelenie pre samostatnú prácu žiaka

- oddelenie pre stolovanie dieťaťa

Keďže komunikácia týchto detí je vo veľkej miere narušená, mnohé vôbec nerozprávajú, chceme využívať vizualizáciu. Každé dieťa má svoju vlastnú stenu so symbolmi, prostredníctvom ktorej s ním komunikujeme, zároveň má dieťa prehľad o časovej následnosti činností, predchádza sa nedorozumeniam a dieťa si vykonanú úlohu hneď môže odložiť do priloženého koša. Keď má všetky symboly (úlohy) odlepené, vie, že pôjde domov.

Každá naša trieda školy, materskej školy, školského klubu detí má k dispozícii jednu bunku s dvomi miestnosťami, priestrannou chodbičkou a sociálnym zariadením. Každá miestnosť má vlastný balkón.