organizačná zložka 

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

    
                                           francesco-1.webnode.sk/zakladna-skola/
 
                                           francesco-1.webnode.sk/materska-skola/

 

Organizačná štruktúra poschodí:

Označenie poschodí 2016-2017.pdf (216442)

 
 

 

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom

Rekonštrukcia na Vodárenskej ulici