Náš tím

Riaditeľka školy

Mgr. Eva Turáková

Telefón: 0907 993 941

Email:  riaditelka@autistipresov.sk

Zastupkyňa riaditeľky, Pedagóg - Trieda E

Mgr. Tatiana Kmecová

Email: tkmecova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda A

Mgr. Denisa Tomčíková

Email: dtomcikova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda B

PaedDr. Eva Soroková

Email: esorokova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny  ST 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda C

Mgr. Miroslava Demčáková

Email: mdemcakova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci, nepárny PO 13:00 -14:00 

 

Pedagóg - Trieda D

Mgr. Janka Ovádová

Email:  jovadova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda F

Mgr. František Antal

Email: fantal@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci    UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - Trieda G

Bc. Melánia  Weberová

Email: mweberova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: UT 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda H

Mgr. Stanislava Dutková

Email: skollarova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda I

Mgr. Kamil Ďuraš

Email: kduras@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 12:00 -13:00 

Pedagóg - Trieda J

Mgr. Jana Čurová

Email: jcurova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda K

Mgr. Zuzana Čatlošová

Email: zcatlosova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  PO 12:30 -13:30 

Pedagóg - Trieda L

Mgr. Jarmila Kušnírová

Email:  jkusnirova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci   ST 13:00 -14:00 

 

Pedagóg - Trieda M

Mgr. Sylvia Iľková

Email: silkova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci  UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - Hudobná výchova

Mgr. Soňa Spišáková

Email: sspisakova@autistipresov.sk

Pedagóg

Mgr. Monika Smreková

Email: msmrekova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny: PO 13:30 -14:00 

Asistentka - Trieda A

Kamila Fritzová

Email: kfritzova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda B

Mgr. Mária Palenčárová

Email: mpalencarova@autistipresov.sk

Asistent - Trieda C

Bc. Matúš Palenčár

Email: mipalencar@autistipresov.sk 

Asistent - Trieda D

Samuel Jabcon

Email: sjabcon@autistipresov.sk

 

 

 

Asistentka - Trieda E

Bc. Zuzana Sedláková

Email:  zsedlakova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda F

Bc. Zuzana Rusinková

Email: zrusinkova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda G

Mgr. Jana Batiková

Email:  jbatikova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda H

Mária Straková

Email: mstrakova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda I

Sidónia Kolesárová

Email: skolesarova@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda I

Mgr. Veronika Kráľová

Email: vkralova@autistipresov.sk

  

 

 

Asistentka - Trieda J

Mgr. Veronika Ferková

Email: vferkova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda K

Mgr. Michaela Bilišňanská

Email: mgmitterova@autistipresov.sk

Asistentka - Trieda L

Mária Koščová

Email: mkoscova@autistipresov.sk

 

Asistent - Trieda L

Mgr. Jozef Slaminka

Email: jslaminka@autistipresov.sk

 

Asistentka - Trieda M

Mgr. L.Slaminková

Email: lslaminkovarikova@autistipresov.sk

Asistentka ŠKD

Mgr. Katarína Felediková

Email: kfeledikova@autistipresov.sk

 

Asistentka ŠKD

Namešpetrová

Email:  namespetrova@autistipresov.sk

 

Asistentka ŠKD

Balovičová

Email:  balovicova@autistipresov.sk

 

Vychovávateľka - ŠKD2

Mgr. Marta Kmecová

Email: mkmecova@autistipresov.sk

Asistentka - ŠKD2

Viera Palenčárová

Email: vpalencarova@autistipresov.sk

 

Asistentka ŠKD

Mgr. Miriam Petková

Email:  mpetkova@autistipresov.sk

 

Ekonómka

Ľuboslava Kočiščáková

Telefón:  0905785011

Email: ekonomskola@autistipresov.sk

 

         

Vedúca školskej jedálne

Tatiana Kollarčíková

Telefón:  0908642739

Email: tkollarcikova@autistipresov.sk

 

 

teta Marcela

Marcela Fejerčáková

Email: mfejercakova@autistipresov.sk

 

ujo Jožko

Jozef Huraj

Email: jhuraj@autistipresov.sk

 

 

Špeciálny pedagóg (MD)

PaedDr. Terézia Bistika 

Email: tbistika@autistipresov.sk

Psychológ (MD)

Mgr. Lucia Baranová 

Email: lbaranova@autistipresov.sk

Asistentka (MD)

Mgr. Veronika Balčáková 

Email: vbalcakova@autistipresov.sk

Asistentka (MD)

Mgr. Alena Krátka

Email: akratka@autistipresov.sk

Asistentka (MD)

Mgr. Martina Stahovcová

Email: mstahovcova@autistipresov.sk

Asistentka - MD

Mgr. Viera Vavreková

Email: vvavrekova@autistipresov.sk