Zamestnanci MŠ

Pedagóg - MŠ 1

Bc. Jana Jendrichovská

Email: jjendrichovska@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,  UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - MŠ 2, zástupkyňa pre MŠ

Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

Email: zastupcams@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,    ST 13:30 -14:30 

Pedagóg - MŠ 3

PaedDr. Lenka Grajcarová

Email: lgrajcarova@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,   UT 12:15 -13:15 

Pedagóg - MŠ 4

Mgr. Beáta Stašková

Email: bstaskova@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny: 2x v mesiaci,  UT 13:00 -14:00 

Pedagóg - MŠ 5

Mgr. Andrea Lešková

Email:  aleskova@autistipresov.sk

Konzultačné hodiny:  nepárny týždeň   ST 12:00 -13:00 

Asistentka - MŠ 1

Mgr. Martina Harčárová

Email:  mharcarova@autistipresov.sk

 

Asistentka - MŠ 2

Mgr. Mária Špirengová

Email: mspirengova@autistipresov.sk

 

Asistent - MŠ 3

Mgr. Ivana Anderková

Email: ianderkova@autistipresov.sk

 

Asistentka MŠ 4

Bc. Renáta Bartková

Email: rbartkova@autistipresov.sk

 

 

Asistentka - MŠ 5

Mgr. Daniela Potočňáková

Email: dpotocnakova@autistipresov.sk

 

Asistentka - MŠ /TOA/

Janka Tóthová

Email: jtothova@autistipresov.sk

 

Asistentka - MŠ /TOA/

Júlia Lukáčová

Email: jlukacova@autistipresov.sk

 

Pedagóg (MD)

Mgr. Martina Germušková

Email: mgermuskova@autistipresov.sk

 

Konzultačné hodiny:

Pedagóg (MD)

Bc. Tina Harvišová

Email: tharvisova@autistipresov.sk

 

 

 

Pedagóg (MD)

Mgr. Mária Čižmáriková

Email: mcizmarikova@autistipresov.sk

 

 

Asistentka (MD)

Mgr. Ivana Kubová

Email: ikubova@autistipresov.sk