Materská škola

Sídlo: Vodárenská 3, Prešov

Poschodie: tretie (žlté)

Adresa školy: Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Adresa zriaďovateľa: Mgr. Eva Turáková, Vajanského 19, 080 01 Prešov

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Turáková

Zástupkyňa MŠ:  Mgr. Iveta Feťková Olenočinová

 

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: SK 58 0900 0000 0051 3150 9643 

IČO: 50535421

DIČ: 2120363685

 
 

Telefón:  0907 993 941

email: autisti.skola@azet.sk

 

Materská škola