Zoznam kníh v školskej knižnici

našej školskej knižnici nájdete množstvo zaujímavých titulov  najmä z oblasti autizmu. a vzdelávania. Množstvo kníh, ktoré máte k dispozícii budeme priebežne dopĺňať o nové aktuálne tituly,

Kompletná ponuka titulov tu:  

škol. knižnica.pdf (475,4 kB)

Školská knižnica

Knižnicu vedú:

Mgr. Lenka Grajcarová

Mgr. Eva Soroková

Mgr. František Antal

 

Knihy požičiavame:

 
pondelok - streda

od 7:30 hod. - do 10:00 hod.

od 13:30 hod. - do 15:30 hod.

 
štvrtok

od 7:30 hod. - do 10:00 hod.

 

Podmienky požičania kníh EXTERNISTI  - rodičia, študenti, široká verejnosť

1. Knihy požičiavame na 10 dní.

2. Možnosť predĺženia v prípade, ak kniha nie je objednaná.

3. Pri požičaní záloha 5€.

4. Po vrátení kníh bude záloha vrátená.

5. Na jedno požičanie je možné požičať najviac 5 kníh.

6. Za požiačanie kníh poplatok 5 centov za 1 knihu.

7. Za omeškanie po termíne vrátenia, poplatok 5 centov za knihu na deň. 

 

Podmienky požiačania kníh ZAMESTNANCI školy

1. Knihy požičiavame na 15 dní.

2. Na jedno požičanie je možné požičať najviac 5 kníh.

3. Možnosť predĺženia v prípade, ak kniha nie je objednaná.

4. Za omeškanie po termíne vrátenia, poplatok 5 centov za knihu na deň.