Krúžky v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016/2017 môžu žiaci navštevovať tieto záujmové krúžky.

 

1.  Rozvíjanie grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít.

        PaedDr. Eva MIKEROVÁ

2.  Náboženská výchova.  

        Mgr. Stanislava KOLLÁROVÁ

3.  Turistický krúžok

         Mgr. Zuzana ŠARIŠSKÁ

4.  Multimediálny krúžok.

         Mgr. Soňa SPIŠÁKOVÁ

5.  Logopedický krúžok.

         Mgr. Tatiana KMECOVÁ

6.  Športový krúžok.

         Juraj Hudák