Inovačné vzdelávanie

Názov vzdelávania: Špecifiká vzdelávania žiakov s autizmom v základnej a materskej škole

Poskytovateľ vzdelávania: Francesco - regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1027/2013 – KV

Rozsah: 70 hodín

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 17

Vzdelávanie je možné v zmysle §42 ods.4 písm.d) zákona poskytovať pre:

˗       učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

˗       učiteľ pre primárne vzdelávanie

˗       učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

˗       vychovávateľ

˗       asistent učiteľa, asistent vychovávateľa

˗       psychológ, školský psychológ

˗       špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg

˗       liečebný pedagóg

˗       sociálny pedagóg

Realizácia: Vodárenská 3, Prešov

Cena 200 eur